Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

KultaRahaksi Oy (y-tunnus: 2345713-4)
Ateneuminkuja 2 LH 10
00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kim Siren
c/o KultaRahaksi Oy
Puh: 029 000 1133
S-posti: asiakaspalvelu@kultarahaksi.fi

3. Rekisterin nimi

KultaRahaksi Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään KultaRahaksi Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakas-viestintään sekä KultaRahaksi Oy:n liiketoiminnan ja asiakassuhteen kehittämiseen ja analysointiin. Edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyen henkilötietoja voidaan käsitellä myös väärinkäytösten havaitsemiseksi ja selvittämiseksi sekä jatkotoimenpiteisiin saattamiseksi.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää KultaRahaksi Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia KultaRahaksi Oy:n asiakkuuteen liittyviä tietoja:

• etu- ja sukunimet
• henkilötunnus
• yhteystiedot, kuten posti- ja sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot
• pankkiyhteystiedot
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten toimitetun kullan määrä ja siitä maksettu hinta sekä tilaus- ja maksutapahtumien ajankohdat
• kuvaukset ja kuvat asiakkaan toimittamista esineistä
• palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
• epäiltyihin ja havaittuihin väärinkäytöksiin liittyvät tiedot, kuten poliisiviranomaiselta saadut tiedot ja muut vastaavat tiedot, jotka ovat tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi
• tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
• asiakastapahtumien taltiot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen luovutus

KultaRahaksi Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, sisältäen mm. henkilötietojen luovuttamisen toimivaltaiselle viranomaiselle väärinkäytösten epäilytilanteissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja KultaRahaksi Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin KultaRahaksi Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

ATK:lle tallennetut rekisterin tiedot on suojattu palomuurein ja muin teknisin keinoin ja tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Pääsy tietokantoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

Manuaalinen, rekisteritietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti. Asiattomien pääsy tietoihin on estetty.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n nojalla oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjän osoitteeseen kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennettuna.

10. Korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

FI1005